Vodováha rámová I. a II. stupně přesnosti

ČSN 25 5739

 

 L  t  stupeň přesnosti
 250  43  I.
 300  43  I.