Info pro akcionáře

61. VH -pozvánka 16.6.2020

Druhá náhradní 60. řádná valná hromada – hlasování per rollam.

Informace jsou akcionářům zaslány písemně, výsledek hlasování bude po jeho skončení oznámen akcionářům písemně.

60. VH- náhradní pozvánka 20.4. 2020