Podélná vodováha s prismatickou základnou

ČSN 25 5721

 

 L  t  B
 300  48  33