Ocelové ploché délkové měřítko

ČSN 25 1113

 L  t  s
 500  4  25
 1000  6  32