Měřidlo na drážky v hřídelích

 Velikost  L  B  s  pro drážku
 1  45  54  7  3,4,6,7,8
 ₵ 10 až 30